Abonnements voorwaarden

1 Definities

 1. Webdimensie: Webdimensie, gevestigd te Nieuw-Vennep onder KvK nr. 78053471.

 2. Klant: degene met wie Webdimensie een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Webdimensie en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 5. Aanpassingen: Een verandering van het uiterlijk of innerlijk van een website uitgevoerd door Webdimensie.

 6. Communicatie kanalen: Webdimensie heeft contact met klanten via verschillende kanalen. Geldige kanalen zijn:
  WhatsApp en E-mail.

2 Toepasselijkheid abonnements voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen door of namens Webdimensie.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
  overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
  derden uitdrukkelijk uit.

3 Opzegtermijn

 1. De opzegtermijn is bij een maandabonnement 1 volledige kalendermaand. Dit houdt in dat als u bijvoorbeeld 15
  september 2020 uw abonnement opzegt, het lidmaatschap op 1 november 2020 officieel beëindigd is.

 2. De opzegtermijn bij een jaarabonnement is 1 kalendermaand voor het verstrijken van de contractperiode. Na de
  contractperiode van 1 jaar wordt het abonnement automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.

4 Abonnement opzeggen

 1. In geen geval kan er aanspraak gemaakt worden op restitutie van abonnementsgeld.

 2. Met het opzeggen van een abonnement, is het opzegtermijn in paragraaf 3 van kracht.

 3. Webdimensie behoudt zich het recht om het contract ten alle tijden te beëindigen, met het opzegtermijn van
  paragraaf 3 van kracht.

5 Prijzen

 1. Webdimensie is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de abonnementsprijs aan te passen. Alleen bij
  een verandering van de prijs dient Webdimensie deze bij u te melden. Bij een aanpassing van de prijs heeft
  de klant altijd de keuze om het jaar of maandabonnement per direct zonder opzegtermijn te beëindigen.

 2. Het abonnementsgeld dient door de klant via automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden
  voldaan, op maandbasis, dan wel desgewenst voor de gehele contractduur.

6 Inhoud

 1. Alle aanpassingen en/of blogposts dienen voor het einde van de maand ingedient te worden bij Webdimensie via
  een van de communicatie kanalen.

 2. Alle genoemde inhoud van een abonnement geldt voor elke maand en is niet overdraagbaar naar de volgende maand.
  Voorbeeld: Een abonnement heeft 2 uur aanpassingen per maand. Als er 1 uur van die aanpassingen is gebruikt aan
  het einde van de maand vervalt het overgebleven uur. De volgende maand zijn er weer 2 uur beschikbaar

Opgesteld op 25-05-2020